CÔNG BỐ DỰ THẢO BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

STT

Tên Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(Tên Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp)

Ngày công bố

Dự thảo kết quả đánh giá ngoài

 1

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng FPT PolyTechnic.

 04/01/2022

Xem nội dung

2

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

04/01/2022

Xem nội dung

3

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm.

04/01/2022

Xem nội dung

 4

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai.

23/02/2022

Xem nội dung

5

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kiên Giang.

23/02/2022

Xem nội dung

6

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Quản trị mạng máy tính, trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn.

23/02/2022

Xem nội dung

7

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn.

23/02/2022

Xem nội dung

8

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Điện công nghiệp, trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn.

23/02/2022

Xem nội dung

9

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Y Tế Bình Dương.

10/05/2022

Xem nội dung

10

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

15/08/2022

Xem nội dung

11

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kiên Giang.

15/08/2022

Xem nội dung

12

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ Ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung Ương II.

15/08/2022

Xem nội dung

13

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng.

15/08/2022

Xem nội dung

14

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng.

15/08/2022

Xem nội dung

15

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Long An.

29/10/2022

Xem nội dung

16

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ.

29/10/2022

Xem nội dung

17

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai.

29/10/2022

Xem nội dung

18

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Điều dưỡng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai.

29/10/2022

Xem nội dung

19

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

29/10/2022

Xem nội dung

20

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu.

28/12/2022

Xem nội dung

21

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM.

28/12/2022

Xem nội dung

22

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kế toán, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM.

28/12/2022

Xem nội dung

23

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Điện Công nghiệp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TW II.

19/06/2023

Xem nội dung

24

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Cơ điện tử, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Long An.

18/10/2023

Xem nội dung

25

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

18/10/2023

Xem nội dung

26

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên.

18/10/2023

Xem nội dung

27

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Dược, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

18/10/2023

Xem nội dung

28

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kế toán, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên.

18/10/2023

Xem nội dung

29

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Dịch vụ pháp lý, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên.

18/10/2023

Xem nội dung

30

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

15/11/2023

Xem nội dung

31

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Ô Tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

15/11/2023

Xem nội dung

32

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Điều Dưỡng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sai Gòn.

15/11/2023

Xem nội dung

33

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sai Gòn.

15/11/2023

Xem nội dung

34

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

29/11/2023

Xem nội dung

35

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ Ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

29/11/2023

Xem nội dung

36

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Trung cấp nghề Quang Trung.

02/01/2024

Xem nội dung

37

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Trung cấp Đông Sài Gòn.

02/01/2024

Xem nội dung

38

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên.

25/01/2024

Xem nội dung

39

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Dược, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

25/01/2024

Xem nội dung

40

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kỹ thuật Phục hồi chức năng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

25/01/2024

Xem nội dung

41

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

25/01/2024

Xem nội dung

42

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

25/01/2024

Xem nội dung

43

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Tiếng Anh, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

25/01/2024

Xem nội dung

44

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Nuôi trồng thủy sản, trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu.

05/02/2024

Xem nội dung

45

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu.

05/02/2024

Xem nội dung

46

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 1.

31/05/2024

Xem nội dung

47

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Dược, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.

06/07/2024

Xem nội dung

48

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kế toán, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.

06/07/2024

Xem nội dung

49

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Tiếng Anh, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.

06/07/2024

Xem nội dung

50

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Tin học ứng dụng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.

06/07/2024

Xem nội dung