THƯ BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Kính gửi : Quý cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education and Training Accreditation Center –  VETAC) là đơn vị chuyên môn thuộc Công ty TNHH Saigon Academy – tổ chức kiểm định thứ ba tại Việt Nam được cấp Giấy chứng số 03/GCN-LĐTBXH ngày 13 tháng 8 năm 2020, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp .

Với tôn chỉ “Chuyên nghiệp – Chất lượng – Công bằng”, VETAC thực hiện hoạt động đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

VETAC xin gửi đến Quý Cơ sở giáo dục nghề nghiệp về thông tin giá dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi như sau :

STT

Dịch vụ

Giá thành

1

Kiểm định chất lượng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

192.000.000 VNĐ

2

Kiểm định chất lượng Trường Trung cấp

240.000.000 VNĐ

3

Kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng

240.000.000 VNĐ

4

Kiểm định chương trình đào tạo trình độ sơ cấp

112.000.000 VNĐ

5

Kiểm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp

140.000.000 VNĐ

6

Kiểm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

140.000.000 VNĐ

Ghi chú : Phí dịch vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ tăng thêm 20% cho mỗi cơ sở, phân hiệu hoặc điểm đào tạo thứ hai trở đi.

Trân trọng !