Layer 20

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Layer 21

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

LogoGoogleMeet-192×192

Tổ chức Hội nghị, Tập huấn về quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

DangKyKiemDinh
HOATDONGKIEMDINH

Thời gian: Ngày 07 tháng 11 năm 2022; Địa điểm: Số 01, đường Nguyễn Thị Đương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Cấp khảo sát: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian: Ngày 12 tháng 10 năm 2022; Địa điểm: Số 88, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Cấp khảo sát: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian: Ngày 28 tháng 09 năm 2022; Địa điểm: Khu phố 9 – Phường Tân Biên – Tp. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Cấp khảo sát: Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, Ngành Điều dưỡng.

Thời gian: Ngày 26 tháng 9 năm 2022; Địa điểm: Khu phố 9 – Phường Tân Biên – Tp. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.

Cấp khảo sát: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian: Ngày 15 tháng 09 năm 2022; Địa điểm: Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cấp khảo sát: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian: Ngày 15 tháng 08 năm 2022; Địa điểm: 60 Quốc lộ 1A, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Cấp khảo sát: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian: Ngày 09 tháng 08 năm 2022. Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Saigon Academy (Phòng 205D, Nhà A Khu Công nghệ phần mềm Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Nội dung: Thẩm định hồ sơ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.