TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education and Training Accreditation Center – VETAC) là đơn vị chuyên môn thuộc tổ chức Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp đầu tiên được thành lập tại Việt Nam (Công ty TNHH Saigon Academy).

 Hồ sơ pháp lý của chúng tôi :

 1. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp.

 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp số 03/GCN-LĐTBXH ngày 13 tháng 8 năm 2020.

VETAC