DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN CƠ HỮU

Nguyễn Đức Nghĩa

Tiến sĩ, Nguyễn Đức Nghĩa

Nguyên Phó Giám Đốc – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số thẻ KĐV: 00023 – Cấp ngày: 25/12/2019

Anh-the-Doan-Thi-Minh-Trinh-100x141

Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Đoàn Thị Minh Trinh

Nguyên Phó Trưởng Ban Sau Đại Học, Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số thẻ KĐV: 00025 – Cấp ngày: 25/12/2019

Anh-Anh-Hoa-e1596342181320

Tiến sĩ, Nguyễn Phan Hòa

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường TCN Nhân Đạo Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00078 – Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-Anh-Hiep-e1597834450724

Thạc sĩ, Huỳnh Văn Hiệp

Nguyên Phó Hiệu Trưởng, Trường TCN Nhân Đạo Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00077 – Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-Anh-Binh2-e1597834432956

Thạc sĩ, Lê Quốc Bình

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Nghề Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00044 – Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-Anh-Hieu-e1597803050833

Thạc sĩ, Trương Thúc Hiếu

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt

Số thẻ KĐV: 00197 – Cấp ngày: 19/11/2020

Anh-Anh-Linh-e1597765114811

Thạc sĩ, Huỳnh Tấn Tâm Linh

Nguyên Trưởng Phòng Đào Tạo, Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sai Gòn

Số thẻ KĐV: 00038 – Cấp ngày: 25/12/2019

Anh-Anh-Dinh-Ver-2-e1596592102304

Thạc sĩ, Phan An Định

Nguyên Phó Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Số thẻ KĐV: 00060 – Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-The-Anh-Giap-e1598875833173

Thạc sĩ, Trần Văn Giáp

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Hàng Hải Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00193 – Cấp ngày: 19/11/2020

Nguyễn Hữu Lương

Thạc sĩ, Nguyễn Hữu Lương

Nguyên Trưởng Phòng Khoa Học & Đảm Bảo Chất Lượng, Trường Cao Đẳng Hàng Hải Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00101 – Cấp ngày: 31/12/2019

Ton That Duy

Thạc sĩ, Tôn Thất Duy

Nguyên Giám đốc  Chi nhánh IIG Việt Nam tại Đà Nẵng

Số thẻ KĐV: 00191 – Cấp ngày: 19/11/2020

Trần Phước Phú

Thạc sĩ, Trần Phước Phú

Nguyên Trưởng Phòng Khảo thí & Bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Số thẻ KĐV: 00114  – Cấp ngày: 31/12/2019

Thông tin chi tiết về kiểm định viên làm việc toàn thời gian.

VETAC