HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 (Ban hành kèm theo quyết định số 18/QĐ-SA/2022 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Công ty TNHH Saigon Academy)

STT 

 Họ và tênĐơn vị công tác Nhiệm vụ 
1 TS Nguyễn Đức Nghĩa Công ty TNHH Saigon Academy Chủ tịch
2Luật gia Dương Minh Kiên Công ty TNHH Saigon Academy Thư ký
3 GS.TS Nguyễn Lộc Viện nghiên cứu xếp hạng giáo dụcỦy viên
4 TS Nguyễn Quốc Chính Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục – ĐHQG HCMỦy viên
5TS Nguyễn Phan Hòa Công ty TNHH Saigon Academy Ủy viên
6 ThS Huỳnh Thanh Ngân Công ty TNHH Saigon Academy Ủy viên
7 ThS Lê Quốc Bình Công ty TNHH Saigon Academy Ủy viên
8 ThS Trương Thúc Hiếu Công ty TNHH Saigon Academy Ủy viên
9 ThS Trần Văn Giáp Công ty TNHH Saigon Academy Ủy viên
10 ThS Đỗ Hữu Khoa Công ty TNHH Saigon Academy Ủy viên
11 ThS Đặng Văn Đại Hội Giáo dục nghề nghiệp Tp.HCM (Đại diện tổ chức xã hội nghề nghiệp)- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đông Sài Gòn Ủy viên
12 TS Nguyễn Toàn Công ty cổ phần phát triển xã hội 3S  (Đại diện người sử dụng lao động) Ủy viên
13 ThS Huỳnh Tấn Tâm LinhCông ty TNHH Saigon Academy Ủy viên

Toàn văn Quyết định Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Thông tin chi tiết các thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.