DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH THAM GIA THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG SÀI GÒN

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

01

Tiến sĩ, Nguyễn Đức Nghĩa

Công ty TNHH Saigon Academy

Chủ tịch

02

Tiến sĩ, Nguyễn Phan Hòa

Công ty TNHH Saigon Academy

Thư ký

03

Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Lộc

Trường Đại học Bà rịa – Vũng tàu

Ủy viên

04

Thạc sĩ, Huỳnh Thanh Ngân

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

05

Tiến sĩ, Nguyễn Quốc Chính

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục – ĐHQG HCM

Ủy viên

06

Tiến sĩ, Nguyễn Toàn

Công ty Cổ phần Phát triển xã hội 3S

Ủy viên

07

Thạc sĩ, Đỗ Hữu Khoa

Hội Giáo dục nghề nghiệp Tp.HCM

Ủy viên

08

Thạc sĩ, Lê Quốc Bình

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

09

Thạc sĩ, Trần Văn Giáp

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

10

Thạc sĩ, Trương Thúc Hiếu

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

11

Luật gia, Dương Minh Kiên

Hội Luật gia quận Gò Vấp, Tp.HCM

Ủy viên

VETAC