DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH THAM GIA THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG SÀI GÒN

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

01

Tiến sĩ, Nguyễn Đức Nghĩa

Công ty TNHH Saigon Academy

Chủ tịch

02

Luật gia, Dương Minh Kiên

Công ty TNHH Saigon Academy

Thư ký

03

Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Lộc

Viện nghiên cứu xếp hạng giáo dục (Saigon Academy)

Ủy viên

04

Thạc sĩ, Đỗ Hữu Khoa

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

05

Thạc sĩ, Lê Quốc Bình

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

06

Thạc sĩ, Huỳnh Thanh Ngân

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

07

Tiến sĩ, Nguyễn Toàn

Công ty Cổ phần phát triển xã hội 3S

Ủy viên

08

Thạc sĩ, Trần Văn Giáp

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

09

Thạc sĩ, Trương Thúc Hiếu

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên