Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

sl1 CDYTBL KTKTBL sl6 sl8 sl3
Trang chủ»TRANG CHỦ»Hội Đồng Kiểm Định

Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

                (Ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ-SA/2021 ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Công ty TNHH Saigon Academy)

 

 STT 

 Họ và tên Đơn vị công tác  Nhiệm vụ 
1  TS Nguyễn Đức Nghĩa  Công ty TNHH Saigon Academy   Chủ tịch
2  PGS.TS Đoàn Thị Minh Trinh   Công ty TNHH Saigon Academy   Thư ký
3  TS Nguyễn Phan Hòa  Công ty TNHH Saigon Academy   Ủy viên
4  ThS Lê Quốc Bình  Công ty TNHH Saigon Academy   Ủy viên
5  ThS Huỳnh Thanh Ngân  Công ty TNHH Saigon Academy   Ủy viên
6  ThS Trương Thúc Hiếu  Công ty TNHH Saigon Academy   Ủy viên
7  ThS Trần Văn Giáp  Công ty TNHH Saigon Academy   Ủy viên
8  TS Nguyễn Quốc Chính  Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục - ĐHQG HCM  Ủy viên
9  ThS Đỗ Hữu Khoa  Hội Giáo dục nghề nghiệp Tp.HCM (Đại diện tổ chức xã hội nghề nghiệp)   Ủy viên
10  ThS Đặng Văn Đại  Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn  (Đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp)   Ủy viên
11  TS Nguyễn Toàn  Công ty cổ phần phát triển xã hội 3S  (Đại diện người sử dụng lao động)  Ủy viên

Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp

Địa chỉ : 205D, Nhà A, Khu CNPM-Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Văn phòng giao dịch : 03 Công Trường Quốc tế, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3600 6678  -  08 3854 9090

Website : www.vetac.edu.vn - Email : info@vetac.edu.vn

 

 

Chuyên nghiệp – Chất lượng – Công bằng

| Professional – Quality – Fair |