Danh sách kiểm định viên cơ hữu

sl1 CDYTBL KTKTBL sl6 sl8 sl3

Danh sách kiểm định viên cơ hữu

Anh-the-Nguyen-Duc-Nghia-100x134 Tiến sĩ, Nguyễn Đức Nghĩa

 

Nguyên Phó Giám Đốc – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số thẻ KĐV: 00023 - Cấp ngày: 25/12/2019

Anh-the-Doan-Thi-Minh-Trinh-100x141 Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Đoàn Thị Minh Trinh

 

Nguyên Phó Trưởng Ban Sau Đại Học, Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số thẻ KĐV: 00025 - Cấp ngày: 25/12/2019

Anh-Anh-Hoa-e1596342181320 Tiến sĩ, Nguyễn Phan Hòa

 

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường TCN Nhân Đạo Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00078 - Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-Anh-Hiep-e1597834450724 Thạc sĩ, Huỳnh Văn Hiệp

 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng, Trường TCN Nhân Đạo Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00077 - Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-Anh-Binh2-e1597834432956 Thạc sĩ, Lê Quốc Bình

 

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Nghề Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00044 - Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-Anh-Hieu-e1597803050833 Thạc sĩ, Trương Thúc Hiếu

 

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt

Số thẻ KĐV: 00197 - Cấp ngày: 19/11/2020

Anh-Anh-Linh-e1597765114811 Thạc sĩ, Huỳnh Tấn Tâm Linh

 

Nguyên Trưởng Phòng Đào Tạo, Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sai Gòn

Số thẻ KĐV: 00038 - Cấp ngày: 25/12/2019

Anh-Anh-Dinh-Ver-2-e1596592102304 Thạc sĩ, Phan An Định

 

Nguyên Phó Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên

Số thẻ KĐV: 00060 - Cấp ngày: 31/12/2019

Anh-The-Anh-Giap-e1598875833173 Thạc sĩ, Trần Văn Giáp

 

Nguyên Hiệu Trưởng, Trường Cao Đẳng Hàng Hải Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00193 - Cấp ngày: 19/11/2020

Anh-Anh-Luong-e1598058255851 Thạc sĩ, Nguyễn Hữu Lương

 

Nguyên Trưởng Phòng Khoa Học & Đảm Bảo Chất Lượng, Trường Cao Đẳng Hàng Hải Tp.HCM

Số thẻ KĐV: 00101 - Cấp ngày: 31/12/2019

Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp

Địa chỉ : 205D, Nhà A, Khu CNPM-Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Văn phòng giao dịch : 03 Công Trường Quốc tế, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3600 6678  -  08 3854 9090

Website : www.vetac.edu.vn - Email : info@vetac.edu.vn

 

 

Chuyên nghiệp – Chất lượng – Công bằng

| Professional – Quality – Fair |