Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 5 năm/lần

sl1 CDYTBL KTKTBL sl6 sl8 sl3
Trang chủ

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 5 năm/lần

Theo thông tư, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là 5 năm/lần đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

kiem dinh chat luong giao duc nghe nghiep 5 namlan

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Theo thông tư, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp gồm: 1- Đánh giá ngoài; 2- Thẩm định kết quả đánh giá ngoài; công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, các bước đánh giá ngoài: 1- Đăng ký đánh giá ngoài; 2- Thành lập đoàn đánh giá ngoài; 3- Khảo sát thực tế của đoàn đánh giá ngoài; 4- Lập hồ sơ đánh giá ngoài.

Các bước thẩm định kết quả đánh giá ngoài gồm: 1- Tổ chức kiểm định lập kế hoạch thẩm định kết quả đánh giá ngoài và gửi tất cả thành viên Hội đồng kiểm định hồ sơ đánh giá ngoài; 2- Hội đồng kiểm định thực hiện nghiên cứu, xem xét hồ sơ đánh giá ngoài, đưa ra ý kiến nhận xét, yêu cầu đoàn đánh giá ngoài giải trình (nếu cần thiết); 3- Trong trường hợp Hội đồng kiểm định có yêu cầu đoàn đánh giá ngoài giải trình, tổ chức kiểm định gửi văn bản yêu cầu đoàn đánh giá ngoài giải trình; 4- Hội đồng kiểm định họp, đưa ra quyết nghị về kết quả đánh giá ngoài.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

20/07/2020

Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp

Địa chỉ : 205D, Nhà A, Khu CNPM-Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Văn phòng giao dịch : 03 Công Trường Quốc tế, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3600 6678  -  08 3854 9090

Website : www.vetac.edu.vn - Email : info@vetac.edu.vn

 

 

Chuyên nghiệp – Chất lượng – Công bằng

| Professional – Quality – Fair |